SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

       Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz, Nerhan Tekstil ’de ve çalıştığımız iş ortaklarımızda Sosyal Uygunluk Politikasını şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir.  Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika çalışanlarının kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri oluşturmayı taahhüt eder.

Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:

 1. Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi
 2. Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi
 3. Birleşme ve Örgütlenme Özgürlüğü Hakkına Saygı Gösterilmesi
 4. Ayrımcılığın Önlenmesi
 5. Disiplin / Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi
 6. Çalışan Şikâyet ve Dilek Politikası
 7. Tedarikçilerle İlişkiler & Kademeli Etki
 8. Etik İş Davranışı
 1. Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi

ILO birliği kapsamında ve ulusal yasalar doğrultusunda, çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 15 yaşını tamamlamamış veya yasal zorunlu eğitim yaşından küçük işçi istihdam edilmeyeceğini ve tüm iş ortaklarımızın da geçerli yasal zorunluluklara uymalarını sağlayacağını,

 • Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi

Ulusal yasalar doğrultusunda çalışma saatlerine uyum sağlamayı, zorla, borca dayalı, kaçak, hükümlü veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı, fazla mesailerde çalışanların gönüllülük esasına uymayı,

 • Birleşme ve Örgütlenme Özgürlüğü Hakkına Saygı Gösterilmesi

Çalışanların düşünce ve fikirlerini birlikte dile getirmedeki özgürlüklerine saygı göstermeyi,

 • Ayrımcılığın Önlenmesi

Çalışanları cinsiyet, yaş, inanç, ırk, sosyal sınıf, sosyal geçmiş, engellilik hali, etnik ve milli köken, milliyet, sendika veya diğer yasal kuruluşlara üyelik, siyasi bağlantılar veya fikirler, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, medeni durum, hastalık veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul nedeniyle kişileri dışlamayıp ,uygulamalarımızı da bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

 • Disiplin / Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi

Tüm çalışanlara saygılı ve onurlu biçimde davranmayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da kötü muameleye izin vermemeyi,

 • Çalışan Şikâyet ve Dilek Politikası

Tüm çalışanların şikâyet içeren problemlerini çözecek ve dileklerini özgürce ifade edeceği bir çalışma ortamı yaratmayı,

 • Tedarikçilerle İlişkiler & Kademeli Etki

Ürün/hizmet aldığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk kapasitelerini ölçmeyi, sonuçları aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,

 • Etik İş Davranışı

Hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık ve rüşvete müsamaha göstermemeyi, taahhüt ederiz.

                                             Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                                           Enver ONARAN

Gönder
Nasıl yardımcı olabilir?
Nerhan Tekstil
Merhaba!
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?